facebook

Parafia

Parafia pw. Naświętszego Zbawiciela
ul. Niemcewicza 35
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 095-720-00-87

Odpust: 9 listopada

Data erekcji parafii: 01-02-2001

Akt erekcyjny (łac. erectio ‘wzniesienie’) jest to dokument rozpoczynający w uroczysty sposób budowę, inicjatywę przedsięwzięcia, założenia np. parafii. Wymienia się w nim inicjatorów, fundatorów, budowniczych danego przedsięwzięcia. Często uroczyście podpisywany i wmurowywany w fundament rozpoczętej budowy. Uroczystość bywa łączona (czasem utożsamiana) z wmurowaniem kamienia węgielnego.

Liczba wiernych: 8000