facebook

Schola dziecięca

Schola zrzesza około 50 dzieci w wieku szkoły podstawowej, które spotykają się raz w tygodniu na próbach. Schola swym śpiewem nadaje uroczystą oprawę Eucharystii, sprawowaną dla dzieci w niedzielę i święta o godzinie 12:00. Podtrzymuje i prowadzi śpiew na okresowych nabożeństwach dla dzieci. Poza śpiewaniem dzieci uczestniczą w różnych formach wypoczynku organizowanych przez opiekuna scholi (obozy letnie, zimowiska, biwaki). Schola bierze udział w przeglądach piosenki religijnej.

Spotkania w sobotę o godz. 10:00.