facebook

Zespół parafialny Caritas

Do zespołu należy 12 osób, które spotykają się raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb. Zadaniem grupy jest rozeznanie sytuacji rodzin najbardziej potrzebujących, udzielanie im pomocy ze środków zebranych od parafian i różnych instytucji.

Grono wspierających ubogich - osoby, które zadeklarowały comiesięczną wpłatę na rzecz osób potrzebujących. Ofiary składane są do skarbony "Caritas".