facebook

Warto wiedzieć

Chrzest dziecka - sakrament Chrztu Św. uwalnia człowieka z wszelkich jego grzechów i włącza go do Kościoła. Człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga, nabywa prawo czynnego udziału w życiu chrześcijańskim oraz do współpracy w rozwoju ludu Bożego.

Rodzice z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (minimum dwa tygodnie) winni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą:

  • odpis aktu urodzenia USC
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych, że przyjęli sakrament bierzmowania oraz zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Prośba rodziców winna zawierać w sobie gwarancję, że dziecko zostanie wychowane po katolicku.

 

Zawarcie związku małżeńskiego - Człowiek został stworzony i powołany do roli współpracownika planów i zamiarów Boga. Współpraca z Bogiem jest szczególnym zadaniem małżonków.

"Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną z natury swojej ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa" (KPK).

Do kancelarii należy zgłosić się na trzy miesiące przed zamierzoną datą zawarcia związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu św. (ważność trzy miesiące od dnia zgłoszenia)
  • świadectwo bierzmowania (adnotacja na metryce)
  • świadectwo ukończenia katechetyzacji
  • zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • dowód osobisty
  • w przypadku, gdy oboje marzeczeni są spoza parafii, wymagana jest pisemna zgoda duszpasterza jednej ze stron.

Tak przygotowani narzeczeni rozpoczynają swoje bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

 

Pogrzeb chrześcijański - wyraża paschalny charakter śmierci chrześcijanina. Załatwienie formalności winno dokonać się w czasie urzędowania kancelarii, w razie konieczności o każdej porze.
Wcześniej załatwiamy formalności w zakładzie pogrzebowym
Wymagany dokument:
akt zgonu oraz informacja kto i jakich sakramentów udzielił przed zgonem

 

Ofiara kancelaryjna
Kościół Katolicki w Polsce utrzumuje się z ofiar wiernych. Ofiary te wierni składają przy różnych okazjach. Najczęściej z okazji załatwienia spraw kancelaryjnych.
Należy zatem pamiętać, że w kancelarii nie płacimy za konkretną posługę, ale z racji konkretnej posługi (chrzest, ślub, pogrzeb itp.). Składamy ofiary na funkcjonowanie Kościoła, parafii.
Wielkość ofiary winna być regulowana potrzebami parafii, zmieniającą się wartością pieniądza itp.

 

Kolory szat liturgicznych - co oznaczają i kiedy możemy je zobaczyć

BIAŁY - kolor radości:
• Boże Narodzenie i okres Bożego Narodzenia;
• Uroczystość Zmartwychwstania i okres Wielkanocny;
• Święta ku czci Chrystusa;
• Święta ku czci Świętych (którzy nie byli męczennikami).

CZERWONY - kolor krwi, ognia, miłości, królewski:
• Niedziela Palmowa;
• Wielki Piątek;
• Uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
• Święta ku czci Świętych Męczenników.

FIOLETOWY - kolor pokuty i żałoby:
• okres Adwentu;
• okres Wielkiego Postu;
• podczas Mszy św. pogrzebowych.

ZIELONY - kolor nadziei i życia:
• w niedziele zwykłe;
• dni powszednie okresu zwykłego w ciągu roku.

RÓŻOWY- kolor radości
• trzecia niedziela Adwentu